Koulutus


Saimaan Norpat järjestää jatkossa sukelluskursseja aina tarpeen mukaan ja räätälöidyin aikatauluin. Kurssi voidaan viedä läpi siis joustavasti hyvinkin pienellä osallistujamäärällä. Jos olet kiinnostunut kurssista, ota yhteys seuran koulutusvastaavaan.

koulutus(at)saimaannorpat.com

Vapaasukelluskurssi AIDA 2 Pool alkaa 9.12, katso kurssin aikataulut ja lisätiedot TÄSTÄ.


Tässä kattavasti eri CMAS Sukelluskoulutus kursseista:

Saimaan Norpat Urheilusukellusseura tarjoaa CMAS- standardien mukaista koulutusta snorkkelisukelluksessa ja laitesukelluksessa.
Koulutamme sekä aloittelevia sukeltajia ja tarjoamme laajaa CMAS jatkokoulutusta seuran jäsenille.
Turvallinen ja miellyttävä sukeltaminen edellyttää asianmukaista koulutusta ja harjoittelua. Sukelluksen koulutusohjelmat etenevät portaittain ja perustuvat jatkuvan koulutuksen periaatteeseen. Sukeltaja voi kehittää omaa osaamistaan tarpeidensa ja mielenkiinnon mukaisesti läpi koko sukellusuransa.
Peruskursseilla opitaan lajin perustaidot, jatkokurssit syventävät sukellustietoja ja -taitoja ja erilaisilla erikoiskursseilla ja taitokoulutuksissa perehdytään syvällisesti yksittäisiin sukelluksen osa-alueisiin.Intro laitesukelluskokeilu lajista kiinnostuneille


Laitesukelluskokeilu on luonteeltaan elämys ja mahdollisuus tutustua uuteen harrastukseen. Laitesukelluskokeilu ei anna valmiuksia itsenäiseen laitesukelluksen harrastamiseen, vaan sitä varten on suoritettava laitesukelluksen peruskurssi. Laitesukelluskokeilussa osallistujalle opetetaan ainoastaan ne välttämättömät asiat, joita kokeilussa tarvitaan. Laitesukelluskokeiluun voivat osallistua kaikki vähintään 12 vuotta täyttäneet, henkilöt. Alle 18-vuotiaan osallistumiseen täytyy olla huoltajan allekirjoittama suostumus. Mukaasi tarvitset vain uimapuvun ja hieman seikkailumieltä.Peruskurssi P1 CMAS One Star Diver aloittelevalle sukeltajalle


Peruskurssi P1 One Star Diver aloittelevalle sukeltajalle. Osaavien kouluttajien opastuksessa harrastuksen aloittaminen on turvallista. One Star Diver -kurssin tavoitteena on laitesukelluksen perustaitojen opettaminen uusille sukeltajille. Kurssin hyväksytysti suorittaneella sukeltajalla on valmiudet suoranoususukeltamiseen 10-20 metrin syvyysalueella, paineilmaa hengityskaasuna käyttäen. Hyväksytysti läpäistyn kurssin suorittaminen oikeuttaa kansainvälisesti hyväksyttyyn ja terveysselvityksen mukaan elinikäisesti voimassa olevaan sukeltajankorttiin.Jatkokurssi P2 CMAS Two Star Diver laitesukelluksen jatkokurssi


Jatkokurssi P2 Two Star Diver laitesukellus jatkokurssi sukeltajalle. Syvennetään opittuja tietoja ja taitoja. Two Star Diver ‐kurssin tavoitteena on kehittää edelleen CMAS One Star Diver ‐kurssilla opittuja laitesukelluksen perustaitoja ja perehdyttää sukeltaja edistyneempiin laitesukellustaitoihin, kuten keskisyvien sukellusten tekemiseen, yösukeltamiseen jne. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet 20‐30 metrin syvyysalueella sukeltamiseen pienimmällä mahdollisella riskitasolla.Syventävä kurssi P3 CMAS Three Star Diver


Syventävän P3 Three Star Diver -kurssin tavoitteena on kehittää edelleen kokeneiden CMAS Two Star Diver -sukeltajien laitesukellustaitoja ja perehdyttää heidät vaativilla sukelluksilla tarvittaviin laitesukellustaitoihin, kuten pakollisia etappipysähdyksiä vaativien sukellusten tekemiseen. Kurssin hyväksytysti läpäisseellä sukeltajalla on valmiudet etappisukeltamiseen 30-40 metrin syvyysalueella pienimmällä mahdollisella riskitasolla. CMAS Three Star Diver -kurssilla tutustutaan myös sukellusjohtamisen perusteisiin.


CMAS Drysuit Diver


Kuivapukukurssi Drysuit Diver kurssilla opitaan kuivapukusukeltamisen perusteet ja ehkäistään yleisimpiä sukeltamiseen liittyviä riskejä.CMAS Enriched Air Nitrox Diver


Enriched Air Nitrox Diver seoskaasusukellus -kurssin tavoitteena on perehdyttää aloittelevat tai kortitetut laitesukeltajat nitroksisukeltamisen teoriaan ja käytäntöihin.Sukellusturvallisuus CMAS Rescue Diver erikoiskurssi

CMAS Rescue Diver on sukellusturvallisuuden erikoiskurssi. Tämä on eräs tärkeimmistä kursseista, jossa sukellusturvallisuus on koko kurssin keskiössä. Kurssi on myös pohjavaatimuksena P3 kurssille. Rescue Diver -kurssin päämääränä on kehittää kortitettujen sukeltajien tietämystä laitesukelluksen yleisimmistä vaara- ja hätätilanteista, opettaa heitä ennaltaehkäisemään sukellusonnettomuuksia sekä parantaa heidän pelastautumis- ja pelastamistaitojaan.Jääsukelluskurssi CMAS Ice Diver


Kurssi opettaa kuinka sukeltaa turvallisesti jään alla. Ice Diver -kurssin tavoitteena on perehdyttää jatkokoulutetut sukeltajat jääsukelluksen teoriaan ja käytäntöihin. Ice Diver-kortitetulla sukeltajalla on tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat turvallisten jääsukellusten suunnittelun ja toteutuksen vastaavan tasoisen tai paremmin koulutetun sukeltajan sukellusparina.


CMAS Technical Skills erikoiskurssi


CMAS Technical Skills kurssin tavoite on kehittää niitä välttämättömiä perustaitoja, joita tarvitaan kaikentasoisten tekniikkasukellusten tekemiseen. Kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen muuhun tekniikkasukelluskoulutukseen osallistumista.


CMAS Sidemount Diver erikoiskurssi

CMAS Sidemount Diver ‐kurssin tavoitteena on toimia perusopetuksena avovedessä tapahtuvaan sidemount-sukeltamiseen kaikentasoisille sukeltajille. Kurssin aikana kehitetään ymmärrystä sidemount-sukelluksen ideologiasta ja mahdollisuuksista, sekä kehitetään niitä käytännön taitoja, joita tarvitaan avovedessä tapahtuvien sidemount-sukellusten tekemiseen. CMAS Sidemount Diver ‐kurssi on tasoltaan perustason erityiskurssi.


Takaisin veteen/sukella Suomessa kertauskurssi


Takaisin veteen -päivityksen tavoitteena on, että aiemmin koulutettu sukeltaja, riippumatta kortitustasostaan tai siitä minkä koulutusjärjestön kortti hänellä on, päivittää tietojaan ja taitojaan niin, että hän kykenee taas suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisia sukelluksia vähintään samantasoisesti koulutetun sukeltajan parina.Snorkkelisukelluskurssi


Snorkkelisukellus eli snorklaus on perusvälineillä eli maskilla, räpylöillä ja snorkkelilla tapahtuvaa sukeltamista. Snorkkelisukelluskurssi soveltuu lähes kaikille ikään tai fyysiseen kuntoon katsomatta. Vähintään auttava uimataito on kuitenkin välttämätön.